Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2008 klipp>Fra prestens skrivebord
Fra prestens skrivebord

Fra prestens skrivebord

Hans Jørgen Nielsen
2008-11-07

 

Langs med veien
 
Fra prestens skrivebord vil jeg snakke litt om veier. Jeg vil ikke mene så mye om veiutviklingen i Meløy. Det får de folkevalgte ta seg av, men jeg vil likevel snakke om veiene og trafikkultur.
 
De fleste som bor her i Meløy har det siste halvåret registrert at Svartis tunnelen har vært stengt for reparasjoner. Med sine 7600 meter utgjør Svartistunellen en av Nordlands lengste tunneler. Sammen med Fykantunnelen og til dels Glomfjordtunellen binder den sammen Meløy kommune. Siden den ble bygd og åpnet på 80-tallet, er den flittig brukt av mange trafikkanter. Jeg synes det er ganske fortvilende når Svartistunnelen stenges. For det er som om tiden skrus tilbake til den tiden da ferga var det eneste alternativet. Som en god bruker av tunnelen vil jeg likevel si at det var på tide med reparasjoner, ventetiden til tross. For tunnelen er smal, mørk og lang. Med økende tungtrafikk og større personbiler, blir en tunnel uten midtskille en tilsvarende farligere vei. Det er viktig at tunnelene er både lyse og trygge. Vi befinner jo oss tross alt dypt inne i fjellet.
 
I Norge dør og lemlestes mange mennesker i trafikken. Det er med et sorgfylt hjerte jeg tenker på alle som rammes av trafikkulykker. For en skadd eller drept person, er en for mye. Selv kjører jeg svært mye bil og blir vitne til mange etter mitt syn farlige situasjoner. For å være ærlig; blir jeg av og til redd, ikke bare redd for den høye farta, men også for den lave farta som ofte inviterer til farlige og forhastede forbikjøringer. Nå står vi foran vintersesongen med varierende vær og føreforhold. Min oppfordring til oss alle som ferdes på veien er å kjøre etter forholdene. Det er bedre å beregne litt ekstra tid på turen enn å kjøre for fort på et usikkert føre og med utsette seg selv og andre for fare. Til folk som går langs med veien er min oppfordring å bruke refleks. Det er foreslått at refleks skal bli påbudt for gående. Jeg synes det er et godt forslag fordi det er vanskelig å se mennesker som går ute i mørket uten refleks og fordi en refleks er et enkelt, billig og sikkert tiltak. Til sist vil jeg rette en stor takk til absolutt alle som gjør sin jobb for at veiene skal bli trygge å ferdes på. Det er så mange av dem at ingen nevnt, ingen glemt. Så er mitt håp at vår felles innsats vil føre til at veiene i og utenfor Meløy blir trygge å ferdes på gjennom hele året.
 
Hans Jørgen Nilsen
 
Powered by Cornerstone