Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2008 klipp>HILSEN FRA MARTIN SAMM, PASTOR I SKRUNDA
HILSEN FRA MARTIN SAMM, PASTOR I SKRUNDA

HILSEN FRA MARTIN SAMM, PASTOR I SKRUNDA

2008-12-30

 

Vi er oppriktig glad for å høre fra dere og for at menighetslivet i Fore og Meløy er aktivt. Det ser ut for at vi og dere er i omtrent samme situasjon når det gjelder prestestilling og bemanning av menighetsråd. Dere har en prest fra Sverige. Vi har en prest fra Estland, og det er jeg. Både dere og vi er relativt små menigheter, og menighetsrådene består stort sett av de samme personene før og etter valg.
 
Det gleder oss å se at dere renoverer kirkehuset deres med sikte på 100årsjubileum i 2009.I 2007 hadde vår kirke 440 årsjubileum. Våre folk gjorde en formidabel innsats, og vi feiret både i kirken og i byen forøvrig. Kommunaladministrasjonen bidro med flombelysning av kirken, så også om natten er på én måte de mørke tider forbi hos oss.
 
Både politisk, sosialt og kirkelig har Latvia gjennomgått store forandringer i de siste årene, og forandringene fortsetter. Vi har vært okkupert av Tyskland og av Sovjet, med de problemer det medførte. Nylig er vi blitt medlem av EU. Det har fått både positive og mindre positive følger for oss. Den materielle levestandarden øker for folk flest, og det er bra. Men vi har fått en slags ”vill kapitalisme” med stor forskjell på fattig og rik. En liten del av folket er blitt svært velstående, mens andre opplever til dels store økonomiske og sosiale problemer. Vi opplever at prisene stiger hurtigere enn lønningene. Mange har fått valget mellom å flytte til storbyene, der arbeidsplassene finnes, eller bo hjemme, med færre muligheter for å tjene penger. Fordi mange flytter hjemmefra, får vi en økning av antall oppløste familier og barn som vokser opp med bare én forelder. Verden er plutselig blitt åpen for oss. Vi er selvsagt glad for det. Men dette fører også til at mange forlater Latvia for å arbeide i utlandet, der lønningene er høyere. Og noen av dem kommer aldri tilbake til land og familie. ”Frihet” er noe relativt nytt for vårt folk, og folks verdier og prioriteringer ser ut til å skifte svært fort. Og dette er bare de aller første skritt for et fritt folk.
 
Generelle samfunnsforandringer fører selvsagt til forandringer i kirken også. Det vanlige har vært at kirkens indre liv har blitt sterkere i ellers vanskelige tider. Nå er folk på leting etter stadig bedre materielle kår, og kirkens verdier og vitnesbyrd kommer mer i bakgrunnen. Hovedsiktepunktet for mange blir å tjene mest mulig penger. Kirken forsøker å fortelle folk at det aller viktigste for oss er å ordne opp i vårt forhold til vår Far i Himmelen.
 
Den lutherske kirke i Latvia er i vekst. Under kommunismen hadde vi bare én biskop, nå har vi tre bispedømmer. Dermed får de enkelte menighetene konsentrere seg mer om sitt lokalområde. Man kommer nærmere arbeidsoppgavene på den måten. 
 
Kommunismen prøvde å utrydde kirke og religion. For å ha noe å leve av, måtte kirkens prester ha en sekulær jobb ved siden av sin prestegjerning, f. eks. en forretning eller et håndverk. Slik er det fremdeles enkelte steder i Latvia, for vi har ingen statskirkeordning. Alle menighetene oppfordres nå til å sette av 1/3 av sine eiendommer til et fond. Meningen er at avkastningen av fondet skal kunne brukes til å lønne prestene.
 
Her i Skrunda, som ellers i vårt land, har vi heldigvis mange tiltaksomme og pålitelige mennesker, både i og utenfor kirken. Vi har tross alt et aktivt menighetsliv, og det gjøres en stor innsats innefor idrett og andre kulturelle aktiviteter. Vår egen lutherske menighet har over 200 medlemmer. I tillegg har vi en aktiv baptistkirke og en romersk-katolsk menighet i Skrunda. På en vanlig søndagsgudstjeneste har vi hos oss ca 50-70 besøkende, og vår kirke har et eget diakonisenter, som arbeider aktivt.
 
Også vi arbeider med renovering av kirkehuset. Heldigvis har vi en ressursperson som behersker gamle byggeteknikker. Vårt andre renoveringsprosjekt er menighetshuset, et gammelt trehus som vi kjøpte for 3 år siden. Det meste av huset må renoveres, også grunnmuren. Mye av dette er allerede gjort, mye ved dugnad. Det kan se ut som om praktisk arbeid – eller kan vi si ”pratisk tro”? – appellerer vel så mye til sterke mannfolk som søndagsgudstjenesten gjør! Alt arbeid i vår kirke, med unntak av pastorens, er ulønnet. Og menigheten vokser.
 
I menighetshuset har vi vårt diakonisenter, og her driver vi søndagsskole og holder møter og ulike aktiviteter så som konfirmasjonsforberedelse. Konfirmasjonskursene varer vanligvis 2-3 måneder. Innspurten av forberedelsen foregår hjemme hos meg. 2-6 konfirmanter har vært vanlig, men sist påske hadde vi faktisk 20. 
 
Korsang er et problem hos oss. Jeg har fått inntrykk av at Tor Einar Andersen er dyktig på det området. Folk liker å synge her hos oss også, men mange har fått det usigelig travelt.
Men vi holder på med å sette sammen et kor, og vi vil gjerne besøke dere og bidra med korsang under jubileet i 2009. Vi trenger bare en enkel innkvartering!
 
Vi setter stor pris på kontakten mellom dere og oss. Det er en god idé å ha regelmessig kontakt. Det vil vi gjerne fortsette med. Og dere er hjertelig velkommen hit. Vi skal nok ta vare på dere! Vi er også svært takknemlig for de pengene dere samler inn til oss. Vi bruker dem til diakonalt arbeid så som en varm dusj, rene klær og medisiner til mennesker som ikke klarer å skaffe seg dette selv.
 
Vi sender våre varmeste hilsener til dere i Meløy. Vi ber for dere. Gud velsigne dere og gi dere sin fred!
 
Det lille suvenirskipet vi fikk fra Meløy, står fremdeles på prekestolen min. Det minner oss om at vi er alle i samme båt.
 
Martin Samm
 
Powered by Cornerstone