Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2013 klipp>Fra prestens skrivebord
Meløy menighetsblad nr 4 - 2013

Fra prestens skrivebord

av Leif Larssen
2013-10-09
Åpner for muligheter!

Den nye gudstjenestereformen åpner for nye muligheter. Stedegengjøring og involvering er to sentrale ord som har vært mye brukt når man har snakket om ny liturgi og reform av gudstjenesten.

Stedegengjøring handler om lokal identitet og profil. Vi har nå muligheter til å skape og legge til rette for  gudstjenester som tar mer utgangspunkt i det lokale miljø og den lokale historikk. Dette åpner for spennende muligheter. Kystmessen på Meløy i slutten av juni er et godt eksempel. Her ble kysten og havet hovedtema.

Dette gikk som en "blå tråd" gjennom hele gudstjenesten, både i tekster, sanger, preken og liturgi. I tillegg hadde vi en lokal komite på nærmere 15 mennesker som var involvert i planleggingen og gjennomføringen av Kystmessen. Her var det både stedegengjøring og involvering med et tema som samlet folk!

Jeg mener ikke at vi skal holde gudstjenester som Kystmessa hver søndag, det har ingen av oss kapasitet til, fordi det krever mer forberedelser i form av planlegging og gjennomføring, sammenlignet med en vanlig gudstjeneste.

Min utfordring er mere denne: Har vi noe i den lokale historien til Fore/Ørnes, Glomfjord og eksempelvis Halsa/sørbygda som vi kunne hente fram og la være et tema for en gudstjeneste. Slik at gudstjenesten fikk et lokalt nedslagsfelt  med både stedegengjøring og involvering . Kanskje kunne vi sammen utvikle en slik type gudstjeneste som ble en fast årlig tradisjon?

Den nye gudstjenestereformen åpner for dette og her ligger det spennende muligheter!

Jeg tar gjerne imot tips på tema!

 

Leif Larssen

sokneprest på Halsa og i Glomfjord

 

Powered by Cornerstone