Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2016 klipp>Hilsen fra den nye Biskopen i Sør-Hålogaland til menighetene
Hilsen fra den nye Biskopen i Sør-Hålogaland til menighetene

Hilsen fra den nye Biskopen i Sør-Hålogaland til menighetene

2016-02-05

Til menighetene i Sør Hålogaland bispedømme.

  Det er min andre uke som biskop når jeg skriver denne hilsen til menighetene i Sør Hålogaland bispedømme.
De første dagene har vært preget av at det er mye å sette seg inn i, og jeg kjenner nok at læringskurven er bratt.
Samtidig er jeg glad for det gode utgangspunkt vigslingshelgen ble for min bispetjeneste. Der fikk jeg møte representanter fra mange menigheter og arbeidslag i vår kirke, og ikke minst fikk jeg oppleve fellesskapet i den flotte gudstjenesten i Bodø Domkirke. Salmesangen og musikken fra denne gudstjenesten klinger fortsatt sterkt i mitt hode.
Jeg har valgt mottoet « Nåde, nærvær og nordavind» for min bispegjerning. Gjennom hele min prestetid i Lofoten har disse begrepene vært viktig for meg, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å si litt om hvordan jeg ønsker disse begrepene skal prege min tjeneste.
Først litt om ordet «nåde».
Nåden har for meg to viktige nedslagsfelt i våre liv. Det første og viktigste er nåden vi mottar gjennom Jesus Kristus. Denne nåden rekkes oss gjennom sakramentene, gjennom ordene om Jesus , gjennom fellesskapet i gudstjenesten. Derfor er det så viktig å stadig arbeide med hvordan vi formidler troen på Jesus til nye slektsledd, bare ved at budskapet fortelles videre kan mennesker i dag bli møtt av det frigjørende budskap om nåden. Trosopplæringssatsningen som har preget vårt bispedømme de siste årene er et godt eksempel på at troen formidles videre. Gudstjenestene som feires på små og store steder, med få eller mange mennesker er det samme. Og jeg tror også det ligger mye trosformidling i den kjærlighet så mange i vårt bispedømme har til sine kirkehus.
Nåden sett i denne sammenheng er de store ord fra Gud om en kjærlighet som gir oss fred, frihet og syndstilgivelse, midt i det hverdagsliv vi lever.
Det er den personlige siden av begrepet nåde.
Så tenker jeg at nåde også har et annet nedslagsfelt. Som kirke har vi i oppgave å formidle og kjempe for nådige samfunn , nådige fellesskap mellom mennesker. Dette gjelder i fellesskapet kirken, men det gjelder også i fellesskapet samfunnet. I en verden som er så preget av hva vi presterer, hvordan vi får til livene våre, hva som er effektivt og økonomisk lønnsomt, har vi et budskap om nåde å bringe videre. Det betyr kamp for rettferdighet, barmhjertighet og fred, også når det er å tale tidens trend og politiske oppfatninger midt imot.
Ordet « nærvær» har jeg valgt fordi jeg tror på Gudsnærværet i verden, gitt i historien om at Gud ble menneske i barnet Jesus, og gjennom det er verden blitt Guds sted. Dette guddommelige nærværet, troen på at midt i alt som skjer er Gud tilstede, og at det menneskelige er stedet for Guds nærvær, det opplever jeg som en sterk trøst og inspirasjon. Men nærvær har også med å gjøre at jeg ønsker å være en biskop som møter menighetene, deler troens fellesskap og er opptatt av de vilkår medmennesker lever under. Derfor er ordet nærvær både en trygghet i troen og en utfordring til tjeneste.
Jeg opplever at nærvær og tilstedeværelse hos hverandre er en viktig utfordring i vår tid, der det er lett å skape fellesskap på nettet i stedet for i virkeligheten.
«Nordavind» er mitt tredje ord.
Jeg er ikke nordlending av fødsel, men jeg er blitt det av kjærlighet til landsdelen, til kulturen, til havet og fjellet og husan og folket. I mine over 30 år i Lofoten har jeg funnet mitt hjem her nord, og jeg vet at det kan blåse nordavind både bokstavelig og åndelig. Men nordavinden, det barske og sterke i naturen, er også med på å gjøre oss sterke, den renser lufta, den er frisk og ny og gjør at vi ikke kan leve uten kamper. Nordavindsbegrepet holder meg fast midt i det bispedømme jeg nå er satt til biskop i, den utfordrer meg til å bli kjent med mennesker, kultur og miljø i alle menighetene her. Det gleder jeg meg til, og dette første året vil jeg komme rundt på prostibesøk for nettopp å gjøre dette.
Jeg er takknemlig og full av ydmykhet over den store oppgaven jeg har fått, jeg er glad for alle som har meg i sine bønner, og jeg ser med forventning frem oppgavene med å bygge kirken videre i vårt bispedømme, sammen med gode medarbeidere i alle menighetene.

Mvh Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop i Sør Hålogaland.

Relaterte lenker
Powered by Cornerstone